Curriculum Vitae

 

Svend–Erik Pii Sørensen
Barsehøj 23
2900 Hellerup


Mobil 27577314


Resumé
Med en installatøreksamen blev jeg flyelektriker i Sterling Airways og efter 4 år blev jeg opfordret til at søge ind som faglærer på Luftfartsskolen. Her blev det tekniske kombineret med det pædagogiske og det har siden været min drivkraft.
Jeg har nu snart 30 års erfaring som teknisk faglærer hovedsagelig indenfor flybrancen, hvor jeg har undervist flymekanikere i elektronik- og datafagene på basic-niveau og på nyere flytyper. I de sidste 5 år har jeg høstet meget stor erfaring i at udvikle lærebogsmateriale og præsentationsmateriale til undervisning.
Jeg er gift, er 58 år og vil være erhvervsaktiv de næste 10 år.

         

•2005 - 2008 TEC Aviation - Developer/Instruktør
•1999 - 2004 SAS Flight Academy - Instruktør
•1988 - 1999 Luftfartsskolen - Instruktør
•1982 - 1988 Silcon Elektronik - Serviceingeniør
•1978 - 1982 Luftfartsskolen - Instruktør
•1974 - 1978 Sterling Airways - flyelektriker
•1971 - 1972 Nordsten Elektriker

Uddannelse
•Elektriker
•Installatør
•Flyelektriker
•Teknisk Fagskolelærer