Curriculum Vitae

 

Svend–Erik Pii Sørensen
Barsehøj 23
2900 Hellerup


Mobil 27577314


Resumé
Med en installatøreksamen blev jeg flyelektriker i Sterling Airways og efter 4 år blev jeg opfordret til at søge ind som faglærer på Luftfartsskolen. Her blev det tekniske kombineret med det pædagogiske og det har siden været min drivkraft.
Jeg har nu snart 30 års erfaring som teknisk faglærer hovedsagelig indenfor flybrancen, hvor jeg har undervist flymekanikere i elektronik- og datafagene på basic-niveau og på nyere flytyper. I de sidste 5 år har jeg høstet meget stor erfaring i at udvikle lærebogsmateriale og præsentationsmateriale til undervisning.
Jeg er gift, er 58 år og vil være erhvervsaktiv de næste 10 år.

         

Undervisning
•Gennemførelse af grund- og typeuddannelser for flymekanikere/lærlinge
•Gennemførelse af undervisning af servicepersonale hos samarbejdspartnere
•Gennemførelse af Airside-Safety undervisning af lufthavnspersonale
•Gennemførelse af teknisk typerelateret undervisning af piloter
•Gennemførelse af teknisk typeundervisning på engelsk
•Gennemførelse af teknisk grunduddannelser for piloter
•Gennemførelse af nødtræning af kabinepersonale

Udvikling
•Udvikling af oversigtstegninger i Corel Draw
•Fremstilling af kunderelevante træning manualer
•Udarbejdelse af web-sider til anvendelse af elever
•Fremstilling af undervisningsvideoer i simulatorer
•Udvikling af praktikprogrammer til flymekanikere
•Optimering af komplet kursusdokumentation - Excel
•Udvikling af træning manual til flymekanikere - Word
•Udvikling af præsentationsmateriale - Corel og PowerPoint
•Udvikling og gennemførelse af simulator undervisningsprogram
•Udvikling af teknisk-pædagogiske planlægning til grunduddannelser
•Fremstilling af digitale fotos til præsentation af træningsprogrammer

Samarbejde
•Samarbejde med og supervision for andre skoler om afvikling af praktikprogrammer
•Samarbejde med og rådgivning til virksomheder mht ikke standard produkter
•Samarbejde og forhandling med tekniske afdelinger i luftfartsselskaber
•Samarbejde med luftfartsmyndigheder om nye uddannelser
•Samarbejde og forhandling med andre skolevirksomheder
•Samarbejde med myndighederne om eksaminer.
•Samarbejde med tolk i forbindelse undervisning
•Samarbejde med og rådgivning til store kunder

Ansvar
•Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af glasscockpitkurser for flymekanikere/lærlinge
•Ansvar for udvikling af testprocedurer for afprøvning af nødstrømsanlæg
•Ansvarlig som kursuskoordinator på B737NG typekurser
•Ansvarlig som kursuskoordinator på A320 typekurser
•Ansvar for afvikling af Computer Based Training
•Ansvarlig for udvikling af VHF-træning manual
•Ansvar for kundeservice i såvel indland som udland
•Ansvar for overholdelse af vedligeholdelseskontrakter
•Ansvar for kundesupport herunder oprettelse af reservedelslagre
•Ansvarlig for opbygning af undervisningsudstyr til kommunikation.
•Ansvar for udvikling og gennemførelse af undervisning af OEM-kunder
•Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af digitalkurser for flymekanikere/lærlinge