Curriculum Vitae

 

Svend–Erik Pii Sørensen
Barsehøj 23
2900 Hellerup


Mobil 27577314


Resumé
Med en installatøreksamen blev jeg flyelektriker i Sterling Airways og efter 4 år blev jeg opfordret til at søge ind som faglærer på Luftfartsskolen. Her blev det tekniske kombineret med det pædagogiske og det har siden været min drivkraft.
Jeg har nu snart 30 års erfaring som teknisk faglærer hovedsagelig indenfor flybrancen, hvor jeg har undervist flymekanikere i elektronik- og datafagene på basic-niveau og på nyere flytyper. I de sidste 5 år har jeg høstet meget stor erfaring i at udvikle lærebogsmateriale og præsentationsmateriale til undervisning.
Jeg er gift, er 58 år og vil være erhvervsaktiv de næste 10 år.

         

2005 - 2008 TEC Aviation - Developer/Instruktør
• Gennemførelse af grundlæggende uddannelser for flymekanikere/lærlinge
• Gennemførelse af Airside-Safety undervisning af lufthavnspersonale
• Fremstilling af digitale fotos til præsentation af træningsprogrammer
• Udvikling af basic træning manual til flymekanikere – Word
• Udvikling af præsentationsmateriale - Corel og PowerPoint
• Samarbejde med tekniske afdelinger i luftfartsselskaber


Instruktør – SAS Flight Academy 1999-2004

• Fremstilling af digitale fotos til præsentation af træningsprogrammer
• Udvikling og gennemførelse af simulator undervisningsprogram
• Ansvar for gennemførelse af eksaminer for flymekanikere
• Udarbejdelse af skemaer og rejseplaner for undervisere
• Udvikling af træning manual til flymekanikere - Word
• Optimering af komplet kursusdokumentation - Excel
• Udvikling af praktikprogrammer til flymekanikere
• Fremstilling af undervisningsvideoer i simulatorer
• Ansvar for afvikling af Computer Based Training
• Gennemførelse af nødtræning af kabinepersonale
• Samarbejde med myndighederne om eksaminer.
• Udvikling af oversigtstegninger i Corel Draw
• Fremstilling af kunderelevante træning manualer
• Udarbejdelse af web-sider til anvendelse af elever
• Ansvar som kursuskoordinator på B737NG typekurser
• Samarbejde og forhandling med andre skolevirksomheder
• Udvikling af præsentationsmateriale - Corel og PowerPoint
• Gennemførelse af teknisk typerelateret undervisning af piloter
• Gennemførelse af Airside-Safety undervisning af lufthavnspersonale
• Samarbejde og forhandling med tekniske afdelinger i luftfartsselskaber

Instruktør- Luftfartsskolen 1988-1999
• Ansvarlig for udvikling af VHF-træning manual
• Ansvarlig som kursuskoordinator på A320 typekurser
• Samarbejde med luftfartsmyndigheder om nye uddannelser
• Gennemførelse af grundlæggende uddannelser for flymekanikere/lærlinge
• Samarbejde med og supervision for andre skoler om afvikling af praktikprogrammer
• Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af digitalkurser for flymekanikere/lærlinge
• Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af glasscockpitkurser for flymekanikere/lærlinge

Serviceingeniør Silcon Elektronik 1982-1988
• Samarbejde med udviklingslaboratorier
• Gennemførelse af Factory Acceptance Test
• Samarbejde med tolk i forbindelse undervisning
• Ansvar for kundeservice i såvel indland som udland
• Ansvar for overholdelse af vedligeholdelseskontrakter
• Gennemførelse af servicebesøg i forbindelse med fejlretning
• Ansvar for kundesupport herunder oprettelse af reservedelslagre
• Ansvar for udvikling og gennemførelse af undervisning af OEM-kunder
• Ansvar for udvikling af testprocedurer for afprøvning af nødstrømsanlæg
• Gennemførelse af undervisning af servicepersonale hos samarbejdspartnere
• Samarbejde med og rådgivning til virksomheder mht ikke standard produkter

Instruktør – Luftfartsskolen 1978-1982
• Gennemførelse af teknisk typeundervisning på engelsk
• Gennemførelse af teknisk grunduddannelser for piloter
• Medvirken i forbindelse med indkøb af undervisningsudstyr
• Ansvarlig for opbygning af undervisningsudstyr til kommunikation.
• Udvikling af teknisk-pædagogiske planlægning til grunduddannelser
• Gennemførelse af grund- og typeuddannelser for flymekanikere/lærlinge

Flyelektriker/inspector – Sterling Airways 1974-1978
• Ansvarlig for udført el-arbejde på fly
• Gennemførelse af servicearbejde på fly
• Medvirken til optimering af testprocedurer
• Gennemførelse af TO-modifikationer på fly
• Gennemførelse af planlagte vedligeholdelsesarbejde på fly

Elektriker Nordsten 1971-1972
• Ansvar for service på centralt damp-varmeanlæg
• Gennemførelse af service- og vedligeholdelsesarbejde på fabrik

Elektrikerlærling Tikøb Elforretning 1967-1971
• Betjening af kunder i butik
• Gennemførelse af undervisning af lærlinge
• Gennemførelse af arbejde på nybygninger
• Samarbejde med og rådgivning til store kunder
• Gennemførelse af service og vedligeholdsarbejde
• Gennemførelse af vedligeholdsarbejde på stærkstrømsnet